Nieuws over retailinnovatie

Nieuws

Retail RoboJam, een project van Lab Fygital

Ontwerpen, programmeurs en ondernemers werken samen aan retailopdracht

In Robovalley Delft organiseerde Creating 010 in samenwerking met Interactive Robotics een tweedaagse jam rond de vraag wat sociale robots kunnen betekenen voor de Bijenkorf Rotterdam, ter versterking van hun merkwaarden: persoonlijke aandacht, liefde voor stijl, magische touch, ėėn stap vooruit, eigenzinnig en duurzaam doen. Na twee dagen brainstormen, ontwerpen en prototypen, presenteerden drie interdisciplinaire teams hun concept voor een jury met professionals van de Bijenkorf, Interactive Robotics en de opleiding New Community Retail van de Hogeschool Rotterdam. Lettend op inventiviteit, technische kwaliteit en praktische toepasbaarheid, koos de jury voor een robot die on- en offline service optimaliseerde.

Sociale robots, speciaal contact

Per mail krijg je een bericht dat je online aankoop is aangekomen en binnen bij de Bijenkorf word je verwelkomd door een robot, die je feilloos naar de betreffende afdeling wijst waar je aankoop klaar ligt. En die je als je dat wilt ook vertelt over een nieuw product dat ie aan heeft of op z’n display laat ziet. Maar behalve via een display en door met je te praten, nodigt de robot je ook uit om fysiek contact te leggen, een aai over z’n bol te geven;  iets wat je met een medewerker van de Bijenkorf nooit in je hoofd zou halen, maar wat wel een extra dimensie geeft aan het contact. Zo vond ook de jury van het winnende concept, dat omnichannel retail verbindt met way finding, beleving en persoonlijke aandacht. Dat is wat je graag wilt van sociale robots en van gepersonaliseerde service.

Op de jam-vloer

Waardering had de jury ook voor het concept waarin een klassiek icoon, de knuffelbeer Bobbi, als  eigentijds robotpersonage en verhalenverteller werd gepresenteerd, vol van Bijenkorf-belevenissen en nieuwtjes. Het derde concept blonk vooral uit in multi-purpose: in het weekend als kindervriend die ouders vrije handen geeft om rustig te kunnen shoppen en doordeweeks als speciale host die nieuwe producten demonstreert.

Van alle drie concepten spatte de energie en het enthousiasme af. En dat terwijl de teams tijdens de jam regelmatig opliepen tegen de grenzen van technische mogelijkheden en de grenzeloosheid van hun creatieve ideeën. Dan hoorde je op de gang heel hard nééhééroepen, omdat de robot helemaal niet op een antwoord reageerde: niks service, niks op weg helpen, alleen een vriendelijk knikkende robot. Daar is op technisch gebied nog veel aan te werken, liefst in teams van programmeurs, ontwerpers en ondernemers.

Futureproof Retail

De resultaten van de Retail RoboJam worden natuurlijk ook aan de retailwereld gepresenteerd. Te beginnen in februari 2019 bij de Bijenkorf Rotterdam. Op het programma staan dan ook de uitkomsten van het Hype Lab in Delft over wat robots en AR in de winkel van het winkelpersoneel vragen. In zo’n opzet werkt Kenniscentrum Creating 010/Hogeschool Rotterdam met Lab Fygital aan kennisdeling en uitwisseling in een landelijk project Futureproof Retail, bestaande uit een groot aantal living labs verbonden aan diverse hogescholen in Nederland en werkend met vragen uit de retailpraktijk. Meer info over Futureproof Retail: futureproofretail.nl, contactpersoon Lab Fygital (powered by Futureproof Retail): Liane van der Linden, linla@hr.nl.

Foto Anouk Bouten

Influencer marketing & retail: learnings van de nano-influencer

Influencer marketing werkt. Zo zou influencer marketing een elf keer hogere ROI genereren dan een andere digitale campagne. Momenteel zien we een opvallende verschuiving binnen dit veld, van macro- en micro-influencers naar nano-influencers. Dit zijn personen die zichzelf helemaal niet als influencer beschouwen, maar dit wel degelijk zijn! Wij doen onderzoek naar hoe influencer marketing meerwaarde creëert, en delen in dit artikel onze learnings in het algemeen en specifiek voor de mkb-retailer.

In ons vorige artikel gaven wij een how-to voor het inschakelen van socialmedia-influencers. In dit artikel bieden we aan de hand van 3 cases een overzicht van hoe retailers kunnen leren van nano-influencers. En hoe zij deze learnings succesvol kunnen inzetten binnen hun eigen contentstrategie.

Met een contentanalyse, literatuuronderzoek en interviews met verschillende retailers, zijn inzichten verzameld om antwoord te geven op de vraag hoe retailers de principes van influencer marketing kunnen benutten binnen hun bestaande communicatie. Deze uitkomsten zijn onderdeel van het tweejarig onderzoeksproject Retailinnovatie in Rotterdam.

Macro-influencers en de voordelen van micro-influencers

Influencer marketing heeft zich de afgelopen jaren bewezen als effectieve manier om online je klant op een persoonlijke manier aan te spreken. Het succes hiervan werd voorheen voornamelijk uitgedrukt in het aantal volgers en/of abonnees van de socialmedia-influencer. Merken leken waarde vooral te bepalen aan de hand van bereik.

De focus lag op macro-influencers. Dit zijn influencers met honderdduizenden of miljoenen volgers over verschillende social platformen. Macro-influencers geven merken de kans een enorm publiek te bereiken en kunnen veel zichtbaarheid en bewustzijn rond een merk creëren.

Opinieleiders

Onder andere Traackr nuanceerde de effectiviteit een paar jaar geleden door niet alleen te kijken naar bereik, maar ook naar relevantie en resonantie. De engagement bij micro-influencers is veel groter dan bij macro-influencers, omdat bij hen de relevantie en resonantie hoger is. Micro-influencers zijn individuen die zich meestal binnen een bepaalde niche bevinden, zoals beauty, lifestyle, food of fitness. Ze hebben meestal zo’n 5.000 tot 50.000 volgers. Ze worden vaak gezien als opinieleider binnen die bepaalde niche.

Het is dus niet verstandig om in je influencer-strategie klakkeloos voor de influencers met het hoogst aantal volgers te kiezen. Met andere woorden, een hoger aantal volgers betekent niet automatisch meer invloed op deze volgers. Op het moment dat een influencer een enorm volgersbestand heeft gecreëerd, daalt de waarde van de influencer op het gebied van betrokkenheid van zijn of haar fans.

New kid on the block: nano-influencers

We zien een nieuw type socialmedia-influencer opstaan, de nano-influencer. Nano-influencers zien zichzelf niet als influencer, het zijn ‘alledaagse’ mensen die hun passie over een onderwerp en/of een merk uiten op social media. Met Instagram als belangrijkste platform. En heel belangrijk: een nano-influencer heeft slechts een volgersbestand tussen de 100 en 5000 volgers.

Hoewel nano-influencers een stuk minder volgers hebben dan hun grote miljoen+ collega’s, kan het juist voor merken heel interessant zijn om een samenwerking met een nano-influencer aan te gaan. Nano-influencers hebben namelijk over het algemeen specifieke kennis over een bepaald thema. Hierdoor ervaren hun volgers hun aanbevelingen als betrouwbaarder dan die van macro-influencers. De content is voor hen relevanter. Bovendien worden nano-influencers in vergelijking tot micro-influencers als stukken authentieker ervaren, omdat in hun content niet non-stop allerlei verschillende merken langskomen.

Vertrouwen, relevantie & betrokkenheid

Nano-influencers hebben daarbij ook nog de ruimte om zelf te reageren op hun volgers. Hierdoor wordt er een grotere betrokkenheid gecreëerd. Duidelijk is dat vertrouwen, relevantie en betrokkenheid sleutelwoorden en kritische factoren zijn bij aankoopbeslissingen. De verwachting is dat we over een tijdje met name nog spreken over nano-influencers. Deze hero’s hebben, in tegenstelling tot micro- en macro-social influencers, een nog betere relatie met hun volgers.

Hoe creëren influencers de ultieme klantrelatie?

De relatie die influencers met hun volgers hebben, is heel belangrijk in het kader van merkresonantie. De kans op conversie is hier het hoogst. Resonantie ontstaat volgens Keller wanneer er bij de consument een hoog level van bewustzijn en vertrouwen bestaat voor een merk. En deze consument sterke, gunstige en unieke merkassociaties heeft met het merk. Als de consument het merk zowel rationeel als emotioneel positief beoordeelt, is er een solide basis ontstaan. En kan een duurzame relatie met het merk worden opgebouwd.

Influencers zijn als geen ander in staat om betekenisvolle relaties met hun volgers te creëren. In de meeste gevallen komt dit omdat hun volgers de content aansprekend vinden en zij het contact koesteren, waardoor vervolgens een sterkere resonantie ontstaat.

Lees verder op: Frankwatching.com

Symposium Retailution: Trends in retail en Shoppable experiences

Op het symposium Retailution (30 mei) presenteerden verschillende docent-onderzoekers van Hogeschool Rotterdam de uitkomsten van het tweejarige project Retailinnovatie in Rotterdam. Justien Marseille (Kenniscentrum Creating 010) ging in op de mondiale, nationale en lokale trends die het meest bepalend zijn voor de toekomst van het binnenstedelijk winkelgebied en in de daar actieve retailers, lees meer

Martijn Mulder (Leisure Management, Willem de Koning Academie) adviseerde ‘Rotterdam denk klein’ en presenteerde uit het onderzoek door studenten dat hij begeleidde een aantal kansrijke, gebruikersgerichte innovaties in de Rotterdamse binnenstad.

Binnenstad beleving in Retailution

Trends in retail 30 mei

Influencer marketing & retail: 3 insights uit de praktijk

Een van de deelonderzoeken binnen het project Retailinnovatie in Rotterdam richt zich op influencers. Docenten en studenten van de opleiding Communicatie van het instituut voor Communicatie, Media- en Informatietechnologie buigen zich specifiek over de vraag hoe influencers van meerwaarde kunnen zijn voor mkb’ers, die in het algemeen niet over hoge marketingbudgetten beschikken. Aan verschillende Rotterdamse bureaus is gevraagd hoe zij influencers nu inzetten en hoe influencers van voor mkb’ers vanmeerwaarde kunnen zijn. Dit resulteerde in onderstaande blog met drie insights uit de Rotterdamse praktijk.

Influencer marketing is hot. Steeds meer communicatiebureaus ontwikkelen expertise op dit terrein. Hoe wordt influencer marketing op dit moment ingezet? Wij doen onderzoek naar hoe influencers van meerwaarde kunnen zijn in het algemeen, en specifiek voor de MKB-retailer. In dit artikel bieden we aan de hand van drie insights een how-to voor het inschakelen van influencers.

We interviewden verschillende Rotterdamse bureaus die actief zijn met influencer marketing over de status quo. De interviews zijn onderdeel van het tweejarig onderzoeksproject Retailinnovatie in Rotterdam.

1. Influencer marketing is een eigen discipline

Hoewel de influencer veelvuldig terugkomt in menig campagne, blijkt in de praktijk dat influencer marketing als discipline nog in de kinderschoenen staat. Er wordt veel met influencers samengewerkt, maar bureaus zijn nog zoekende, want wat betaal je, hoe meet je en wat spreek je af?

Influencer marketing is een ambacht, het is maatwerk. Het is niet zo dat je een mediapartij belt, zegt hoeveel je te besteden hebt en vervolgens advertentieruimte inkoopt. Samen zoek je naar de doelstellingen en de verdeling van het budget.

Daarnaast is het tijdsintensief, want het monitoren en meten van de resultaten komt veelal neer op handwerk. Bureaus weten bovendien nog niet zo goed wat ze er voor moeten betalen en hoe groot de impact zal zijn. Nog niet alle vloggers, bloggers en Instagrammers werken met rating cards, zoals wel bij traditionelere advertentievormen worden gebruikt. De kosten die gepaard gaan met het werken met influencers verschillen daarom erg.

Meten is lastig

Daartegenover zijn de budgetten vanuit de opdrachtgevers vaak laag, wordt deze vorm van marketing sowieso nog niet begroot en bestaat de mythe dat het gratis is. Ook het meten van de effecten van een samenwerking op de langere termijn blijft voor veel bureaus nog lastig. Mede omdat het bepalen van mogelijke KPI’s soms niet gebeurt of de KPI’s zich beperken tot aantal likes en volgers. En hoewel er steeds meer tools beschikbaar zijn, is het meten van sentiment nog steeds handwerk.

Influencers zijn straks een vast onderdeel van de contentmix. Uiteindelijk is het gewoon een vorm om je content aan de man te krijgen. – Judith van der Rijt (Coopr)

De verwachting is wel dat het inzetten van influencers de komende jaren alleen maar zal blijven toenemen en dat het een standaardonderdeel wordt van de communicatiestrategie. Volgens de bureaus is er de laatste jaren een verschuiving zichtbaar naar branded content, waaronder ook influencer marketing is te scharen. Bij succesvolle influencer marketing gaat het niet om eenmalige campagnes, budgetten en de adverteerder in the lead, maar moet volgens de bureaus juist gedacht worden in termen van (langdurige) samenwerking. Oftewel, influencer marketing is relatiemanagement.

Veel echt grote merken hebben inmiddels een IRM-, een influencer relation management-afdeling, die doen niets anders dan de relaties met influencers onderhouden – Talitha Nöllen (HIPPR)

2. Het nieuwe communicatiebureau

We zien dat influencers zich aan het professionaliseren zijn. Steeds meer van hen werken met een eigen mediakit, waarin ze hun cijfers met betrekking tot bereik, zoals aantal volgers, aantal unieke bezoekers en aantal pageviews presenteren. Het zichzelf vermarkten zal de komende jaren waarschijnlijk nog meer toenemen.

Je ziet steeds meer dat influencers meteen hun mediakit meesturen. Dus daarin is de professionalisering ook wel groter geworden. Sommigen hebben er ook meteen een rating card bij, maar dit zijn vooral nog de echt grote influencers. – Anne Klapmuts (Rotterdam Partners)

influencer marketing computer toetsenbord bril

Bovendien is er een ontwikkeling gaande dat influencers hun krachten bundelen en fungeren als een bureau. Een voorbeeld hiervan vinden we in de reisbranche: de Nordic Travel Bloggers Association. Professionele travelbloggers en digital influencers vormen met elkaar een clubje en bieden kant-en-klare campagnes aan. Ze zoeken op die wijze naar andere manieren om geld te verdienen. Voor zo’n hele campagne betaal je dan vijfduizend euro, voor vier bloggers.

Sommigen influencers sturen al rate cards mee, met hun dagtarief, kosten voor het aantal blogposts, social promotion, het aantal socialmedia-updates per dag, of een Instagram-take-over. Oftewel: de kosten voor de hele campagne zijn van tevoren beschikbaar. Het blijft moeilijk te zeggen wat nu ‘normale’ prijzen zijn. Wel zien we dat influencers worden ingeschakeld als de nieuwe fotografen en tekstschrijvers, met bijbehorende en vergelijkbare uurtarieven.

3. Micro versus macro

Tot slot zien we dat de micro-influencer steeds belangrijker wordt. Dit is eigenlijk een tegenbeweging op de trend van de voortgroeiende professionalisering van influencers. Micro-influencers zijn authentiek en daar ligt ook meteen hun kracht.

Vanaf tweeduizend volgers kun je al spreker van een micro-influencer. Zij hebben vaak een specifiekere doelgroep (niches) en een actievere achterban dan grote influencers en kunnen ondanks een klein bereik juist erg interessant zijn. Misschien heb jij als merk dus wel heel veel aan een lokale mommyblogger die zich richt op breiende huismoeders, of aan een foodblogger die bericht over plaatselijke vegan-restaurants.

influencer marketing instagram food fotografie

Het gaat om authenticiteit en een fit. De fit tussen een merk of product en de influencer moet natuurlijk zijn. – Remco de Stigter(STROOM Mediacommunicatie)

Naast het belang van authenticiteit wil je als merk ook dat je doelgroep zich met de influencer kan identificeren. Het leven van de grote influencers die wekelijks naar allerlei mooie plekken op de wereld worden gevlogen, voelt voor de ’gewone mens’ als een ver-van-je-bedshow. Een kleine blogger die misschien maar tweeduizend volgers heeft, maar waarvan de interactie hoog is omdat ze echt een ervaring laat zien, is veel relevanter. Onderschat de micro-influencer dus niet, ze hebben een heel doelgericht bereik.

In de praktijk zien we dat een influencer met een minder groot bereik vaak een specifiekere doelgroep en een actievere achterban heeft en daarmee waardevoller is voor merken. De impact van de boodschap is vaak vele malen groter, mits de influencer en het merk echt goed bij elkaar passen. – Ricardo van Loon (2Twintig PR)

Zo doe je dat: influencers inschakelen

Hoe kan je nu vanuit bovenstaande inzichten influencers inschakelen? We zetten het hieronder voor je op een rij.

Bepaal je doel

Het belangrijkste is om goed te bedenken waarom je een influencer wil inzetten. Welke doelstelling wil je behalen? En welke KPI’s koppel je hieraan? Denk ook van tevoren na over wat je budget is, met welke influencers je een langetermijnsamenwerking wil starten en bepaal wanneer de samenwerking voor jou succesvol is.

Influencers zijn niet gratis

Reserveer van een bedrag dat vergelijkbaar is met bedragen die je normaal zou besteden aan een dergelijke campagne. Het inzetten van influencers biedt niet de juiste oplossing als er eigenlijk geen budget is.

Bij weinig of geen budget is het belangrijk om na te denken over wat jij de influencer als merk te bieden hebt. Sommige micro-influencers zijn al bereid om samen te werken als jij ze een gave ervaring biedt. Daarmee kunnen zij content maken, om ook hun eigen merkwaarden te versterken. Het opsturen van producten, zeker zonder aankondiging, biedt niet per se de ervaring waar influencers naar op zoek zijn.

Kijk verder dan bereik

Selecteer je influencer op basis van je eigen merkwaarden en merkassociaties. Als een influencer met een mediakit werkt waarin vooral het bereik wordt gepresenteerd, kijk dan verder en onderzoek of deze influencer een actieve achterban heeft. Vindt er interactie plaats tussen de influencer en zijn of haar doelgroep? Hoe reageert de achterban op eerdere samenwerkingen met merken?

Het bereik is meetbaar geworden en wordt daarom vaak ingezet als bewijsvoering. Belangrijker is om te kijken of de influencer van je keuze daadwerkelijk past bij de behoeften van je doelgroep. Vanuit deze gedachte is het daarom ook zinnig om te kijken naar micro-influencers, die actief zijn binnen een bepaalde niche.

Effecten meten

Hoewel het daadwerkelijke effect van influencers nog steeds lastig is vast te stellen, is het toch belangrijk om resultaten meetbaar te maken. Start daarom altijd met een nulmeting van de eigen analytics. Maak de KPI’s vervolgens zo concreet mogelijk, bespreek deze met de influencer en maak afspraken over de haalbaarheid.

Een KPI gaat verder dan een like of een klik op een link in een bio. Het kan ook het aantal getagde personen in een comment zijn, of het aantal keer dat het merk of product genoemd wordt. Hierbij gaat het vooral om het sentiment van de comments onder de post, gemonitord over een langere periode.

Wat levert influencer marketing op?

Waarschijnlijk zullen influencers in de toekomst een vast onderdeel zijn van menig online communicatiestrategie. De vraag wat het oplevert, zeker op de langere termijn, blijft echter relevant. Influencer marketing als discipline is nog niet volledig ingeburgerd en er is in de praktijk behoefte aan case studies, mogelijke strategieën en prijsinzicht.

Bekijk de blog op Frankwatching

Reinventing Retail – Verslag

Reinventing Retail

Foto’s: Erik Boker

Programma

17.00 uur   Inloop Ideeënmarkt met broodjes van Oma’s Pop-up
18.00 uur   Welkom door Eric van den Elshout (De Bijenkorf) en Paul Rutten (Kenniscentrum Creating 010). Studenten en alumni introduceren hun concepten en bezoekers kunnen er ‘geld’ aan uitgeven.
19.30 uur    Workshops
20.20 uur   Uitreiking ‘doorontwikkelprijzen’
20.30 uur   Netwerkborrel

Donderdag 26 januari presenteerden studenten en alumni van verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam bij De Bijenkorf hun beste concepten en prototypes om de Rotterdamse binnenstad te innoveren. Rotterdamse retailers mochten beslissen welke ideeën worden doorontwikkeld. Kenniscentrum Creating 010 en Urban Department Store stelden twee prijzen beschikbaar, van € 5.000 en € 2.500.

In de medewerkerseetzaal van De Bijenkorf bezochten op 26 januari zo’n 100 retailers en retail-stakeholders uit de Rotterdamse binnenstad, docenten en studenten, een ‘Ideeënmarkt’. Oma’s Pop-up serveerde zelfgemaakte broodjes bal, vlees en vegetarisch. Deze starter is opgezet door alumni van het Instituut voor Commercieel Management van de hogeschool en werkt met senioren die behoefte hebben aan sociaal contact. Onder leiding van een chef-kok verzorgen zij catering en maaltijden op locatie, om dan zelf ook even aan te schuiven.

Na het welkomstwoord van Erik van den Elshout (De Bijenkorf), een van de partners van het project Retailinnovatie in Rotterdam, leidde Paul Rutten (Kenniscentrum Creating 010) de avond in. Retailinnovatie in Rotterdam is een meerjarig onderzoeks- en onderwijsproject van onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam samen met winkeliers, vastgoedeigenaren, Gemeente Rotterdam en Urban Department Store Rotterdam gericht op versterking van innovatievermogen, concurrentiekracht en toekomstbestendigheid van vooral midden- en kleinbedrijven. Onder de noemer Reinventing Retail werden de eerste en beste ideeën getoond en bezoekers konden ‘geld’ geven aan de concepten van hun keuze. Paul Rutten introduceerde de bedenkers en hun onderzoeksresultaten.

Ideeënmarkt

Doosje Donner – Marissa Deuze, Nils van Kampen, Vincent Kleij, Richard Koorevaar (Communicatie/ Instituut voor Communicatie, Media- en Informatietechnologie)
Voor Rotterdammers door Rotterdammers.

Innovatief Lijnbaangebied – Annelijn Boender (Leisure Management/Willem de Kooning Academie)
Hoe tijdelijk (retail)aanbod de Lijnbaan weer aantrekkelijk en karakteristiek kan maken.

CitySearch, gemaakt door toeristen – Michael Kolkman (Leisure Management/Willem de Kooning Academie)
Voorbij is het lange zoeken naar de ideale locatie in een stad.

Make de Korte Hoogstraat Great Again – Roos van Dijk, Farrah Klaassen, Daniëlle Kodde, Iris van der Lans, Rowinda Teunissen (Leisure Management/Willem de Kooning Academie)
Een concept om de beleving in dit gebied te vergroten.

Stockless – Nienke Slagman (Commercial Practices/Willem de Kooning Academie)
Een nieuw winkelconcept met gepersonaliseerde Dress Cubes om online bestelde kleding te passen, te kopen of gemakkelijk achter te laten. (Commercial Practices/Willem de Kooning Academie)

Point of (re)view – Marieke Persoon (Commercial Practices/Willem de Kooning Academie)
Als meningen over producten meer invloed hebben op onze aankoopbeslissingen, waarom worden ze dan niet in winkels gebruikt? In Point of (re)view staan ze centraal.

Een nieuw jasje – Nikki Fredrikz, Bram Pluijm, Kelly Schuring, Marieke Stampaert (Leisure Management/Willem de Kooning Academie)
Veranderingen rondom het oude ABN-AMRO-gebouw.

Temple of textiles – Rosan Pelt (Commercial Practices/Willem de Kooning Academie)
Temple of textiles is een digitale stofbeleving waarin ‘voelen’ centraal staat. Door tactiliteit met het digitale platform te verweven, komen de stoffen tot leven.

Pay what you want – Perla van Kessel (Commercial Practices/Willem de Kooning Academie)
Laat de passie en het ambacht achter je product zien en de klant zal uit zichzelf een eerlijke prijs willen betalen.

InsideOut – Maddy Ekkelkamp (Commercial Practices/Willem de Kooning Academie)
Een augmented-reality kledinglijn met een digitale laag die de retailer of drager zelf kan invullen.

InnerSpace – Puck van Koppen (Commercial Practices/Willem de Kooning Academie)
Een 100 % kledingmatch: InnerSpace weet welke kleding je nodig hebt, wat bij je past en wat je mooi vindt.

Shopping Guide – Luuk Schipper, Pepijn Steijger, Jack van Krimpen, Leon van Dam (Incubator Academy Rotterdam/Small Business & Retail Management)
ShoppingGuide zorgt voor overzicht, transparantie en een nieuwe manier van het vergelijken en opslaan van alle dingen die jij zoekt. Ontdek het nieuwe winkelen!

Voordat de prijzen bekend werden gemaakt, konden de bezoekers meedoen aan één van drie workshops. De thema’s van de workshops waren aangedragen door de retailers uit het project Retailinnovatie in Rotterdam. Hieronder volgt een impressie van iedere sessie.

Van zwak signaal naar scenario, Justien Marseille

Welke signalen van nieuwe trends spelen er nu al, zo vroeg futuriste Justien Marseille van Kenniscentrum Creating 010. En welke daarvan vinden we raar en onverwacht, want die zijn vaak een voorbode van innovatie. Dit bracht de deelnemers op uiteenlopende vragen als: “Waarom dragen mensen nog steeds Uggs?”en “Waarom zou mijn zoon weer een boek gaan lezen?” Justien Marseille verbond de verschillende signalen met trends die het afgelopen jaar zijn opgesteld door studenten van de Willem de Kooning Academie, die eerst een test hadden ingevuld waaruit het merendeel als ‘innovator’ naar voren was gekomen. Hun bevindingen zijn voorgelegd aan retail- professionals en gezamenlijk zijn de volgende tien trends geformuleerd: Nomadian Retail, Sense Attention, Weconomy (1+1=3), Market Religion, Prouduction, Tech Native, Hybrid Space, Added Reality, Data Meat en Biomimicry. Uit deze lijst stelden de deelnemers in groepjes een top vijf samen, waaraan ze hun eigen signalen koppelden. Om daarna samen te bespreken welke impact de gesignaleerde trends zullen hebben, voor met name retail. Toen de workshop moest stoppen, was de discussie nog in volle gang.

Businessmodellen: de juiste mix, Peter Troxler

De meeste mensen maken geen onderscheid tussen een business- en een verdienmodel, zo stelde Peter Troxler, lector bij Kenniscentrum Creating 010. Maar een verdienmodel kijkt naar wat je gaat verkopen en hoe je er winst mee kunt maken, terwijl een businessmodel verder gaat en antwoorden geeft op wat, wie en hoe. Tijdens de workshop werden deze vragen eerst aan een van de ondernemers gesteld. Over de wat-vraag hoefde hij niet lang na te denken: ik lever dienst X. Maar de vraag hoe een normale werkdag er dan uitziet, bracht hem veel meer op hoe hij onderneemt: ‘Ik kijk de klanten aan, begroet ze en begeleidt ze naar wat ze zoeken’. Waarna verschillende ondernemers vanuit hun werkpraktijk op wat, wie en hoe ingingen. Aan de orde kwamen voorbeelden van ‘geboren ondernemers’ en mensen die met behulp van anderen ondernemen, van blending, (belemmerende) wet- en regelgeving, zakelijke kredieten en crowdfunding. En iedereen vond de workshop te kort en had nog graag meer van Peter Troxler en elkaar willen leren.

Influencer marketing, Iris Withuis en Komala Mazerant-Dubois
Een influencer beïnvloedt mensen digitaal, op platformen als Facebook, Instagram en Snapchat. Maar om een echte influencer te zijn, vertelden Iris Withuis en Komala Mazerant-Dubois van het Instituut voor Communicatie en, Media- en Informatietechnologie, moet je zo’n 10.000 volgers hebben, invloedrijk zijn en je in veel discussies mengen. Wie zoekt naar goede influencers moet eerst bedenken wie zijn of haar doelgroep is, op welk platform ze te vinden zijn, welke strategie je als ondernemer kiest en hoe je influencers wilt inzetten. In de workshop werden de volgende voorbeelden genoemd: een fotocontest, waarbij je influencers oproept om zelf een merk of product te posten met een specifieke hashtag. Of ze laten hun volgers bij een product of merk een mooi of inspirerend verhaal vertellen. Of ze dragen juist alleen een merk zonder er een verhaal bij te vertellen, bij wijze van product placement. Van de genoemde voorbeelden maakten nog maar weinig workshopdeelnemers gebruik. Dat wilden ze wel en de workshop was daarvoor een mooi begin.

Niet twee maar vier prijzen

Toen was het tijd voor de prijzen: de eerste prijs van € 5.000 werd met 54 ‘munten’ gewonnen door ShoppingGuide van derdejaars studenten Small Business & Retail Management.
Vanwege de hoge kwaliteit eindigden maar liefst drie plannen met 37 munten op de tweede plaats: Stockless, InsideOut en Innovatief Lijnbaan van drie studenten van de Willem de Kooning Academie. In Stockless kunnen consumenten hun ideale paskamer creëren, om er al hun online bestelde kleding met elkaar te kunnen combineren.

Innovatief Lijnbaangebied werkt drie scenario’s uit voor tijdelijk (retail)aanbod, speciaal voor  nieuwsgierige en veeleisende jonge starters. Zij hebben veel te besteden, zijn voorlopers in trends en kunnen nog veel beter worden bediend.
Giving stories a stage is wat InsideOut biedt: kleding die boodschappen uitzendt als je je smartphone of tablet erbij houdt en die je oneindig kunt updaten.

Ter plekke besloot Paul Rutten dat Nienke Slagman, Annelijn Boender en Maddy Ekkelkamp alle drie € 2.500,- krijgen. Binnenkort gaat Creating 010 met hen in gesprek hoe ze, afhankelijk van de ontwikkelingsfase van hun concept, hun prijs willen inzetten: voor coaching bij vervolgonderzoek of bij al een (volgend) prototype. Bij die doorontwikkeling wil Creating010 ook weer ondernemers betrekken. ‘We komen er bij jullie op terug’, zo beëindigde Paul Rutten een volle en geslaagde avond, ‘voor deze en nog nieuw te ontwikkelen ideeën’. Hij bedankte Charlotte Roubos, Jessy Doekharan, Nick Klaassen Bos, Anne Oosterman en Anouk Uitermarkt, vierdejaars studenten die de minor Event Management aan de Willem de Kooning Academie volgen, voor de goede organisatie van de avond. Tot slot kreeg iedereen een plattegrond mee naar huis met Rotterdamse voorbeelden van zwakke signalen van 10 Trends in Retail.

 

 

Vier retailprijzen voor studenten Hogeschool Rotterdam

Ondernemers uit Rotterdam kiezen de beste innovatieve ideeën.

Als onderdeel van het onderzoeks- en onderwijsprogramma Retailinnovatie in Rotterdam van Hogeschool Rotterdam presenteerden studenten van verschillende opleidingen onder de titel Reinventing Retail hun beste concepten en prototypes om de Rotterdamse binnenstad te innoveren. Rotterdamse retailers mochten beslissen welke ideeën worden doorontwikkeld. Kenniscentrum Creating 010 en Urban Department Store stelden twee prijzen beschikbaar.

De eerste prijs van € 5.000,- is gewonnen door ShoppingGuide, een concept in ontwikkeling van vier derdejaars studenten van de opleiding Small Business & Retail Management die een onderwijstraject volgen bij de Incubator Academy Rotterdam. Zij willen met ShoppingGuide afstuderen. Leon van Dam, Jack van Krimpen, Luuk Schipper en Pepijn Steijger laten met hun app zien wat Rotterdam te bieden heeft en wat de ‘tofste’ winkels zijn: “ShoppingGuide zorgt voor overzicht, transparantie en een nieuwe manier van het vergelijken en opslaan van alles wat jij zoekt”.

Vanwege de hoge kwaliteit eindigden maar liefst drie plannen op de tweede plaats in plaats van één. Zij ontvingen alle drie € 2.500,-.

Annelijn Boender heeft begin dit jaar haar studie Leisure Management afgerond aan de Willem de Kooning Academie. Zij stelde drie scenario’s op voor tijdelijk (retail)aanbod om het Lijnbaangebied, als vanouds, spraakmakend en innovatief te maken.

Nienke Slagman heeft Commercial Practices gestudeerd aan de Willem de Kooning Academie en heeft met Stockless een nieuw winkelconcept ontworpen: een winkel met volledig gepersonaliseerde paskamers, waar consumenten hun online kleding kunnen laten afleveren, uitproberen, kopen of eenvoudig kunnen achterlaten.

Heel anders van service is de augmented reality kledinglijn InsideOut van Maddy Ekkelkamp, zij doet dit jaar examen aan de opleiding Commercial Practices. Een smartphone of tablet maakt een tweede digitale laag zichtbaar, die door de retailer of de drager zelf kan worden ingevuld met bijvoorbeeld geluid of tekst.

Retailinnovatie in Rotterdam
De vier winnende concepten zijn een goede greep uit de vele innovatieve projecten die jonge trendgevoelige studenten van Hogeschool Rotterdam het afgelopen jaar ontwikkelden voor het onderzoeks- en onderwijsprogramma Retailinnovatie in Rotterdam. Studenten, docenten en onderzoekers werken samen met Rotterdamse winkeliers, de gemeente Rotterdam, brancheorganisaties, vastgoedbedrijven en enkele grootwinkelbedrijven aan meer innovatievermogen, concurrentiekracht en toekomstbestendigheid van midden- en kleinbedrijven. Het project loopt tot en met 2018 en heeft de ambitie om uit te groeien tot een duurzaam lokaal retailinnovatieplatform, dat wordt gedragen door retailsector-, kennisinstellingen en de lokale overheid.

Samenwerking
Het project is een samenwerkingsverband tussen het Kenniscentrum Creating 010, de onderwijsinstituten Willem de Kooning Academie en Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie en de opleiding Small Business & Retail Management van Hogeschool Rotterdam met C. Cruden, Donner, Joline Jolink, New Fork, Rib Eye Steak, ‘s Zomers Bloemen, DLVS-Creative Collective, Studio Lost & Found, User Advocate, Vivre Evenementen, de Bijenkorf, Media Markt, Urban Department Store en Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam. Retailinnovatie in Rotterdam wordt financieel ondersteund door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA dat onderzoek aan het hbo bevordert.

Interesse?

Belangstellenden kunnen het project volgen en zich voor deelname aanmelden via: retailinnovatie010.nl.

Next stop, From weak signals to – meaningful- speculations

ddw-smart-retailJustien Marseille, projectleider Trends binnen Retailinnovatie in Rotterdam

“Welke mondiale, nationale en lokale trends zijn het meest bepalend voor de toekomst van het binnenstedelijk winkelgebied en voor de daar actieve retailers in het bijzonder?“ Deze onderzoeksvraag leidde tot speculaties over mogelijke oplossingen in plausibel en consistent opgebouwde scenario’s. Justien Marseille (Creating 010) presenteerde de eerste resultaten tijdens de Dutch Design Week.

Lees hier verder: DDW Smart Retail

Voorbij de lijstjes Stadmaken in Rotterdam, MMNieuws

Voorbij de lijstjes

Martijn Mulder, docentonderzoeker van Retailinnovatie in Rotterdam onderzoekt de aantrekkelijke stad, stadsbeleving en stadsevenementen.

De laatste jaren is er aan aandacht geen gebrek in Rotterdam. In de (internationale) media doet de stad het goed en mede daardoor groeit het aantal bezoekers gestaag. Al die positieve rankings waarin de stad nu opduikt, zeggen echter niet zoveel over de stad zelf – zeker niet op de lange termijn. Belangrijker is de vraag of de wederopgebouwde binnenstad aantrekkelijk en toekomstbestendig is, voor bezoekers maar bovenal ook voor de inwoners van de stad.

Persbericht: Hogeschool Roterdam helpt winkeliers in de binnenstad innoveren.

Financiële impuls voor project van Kenniscentrum Creating 010.

 

hr-persberichtDoor een financiële injectie van bijna drie ton kunnen onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam winkeliers in de Rotterdamse binnenstad helpen bij hun broodnodige innovatie. Met het project Retailinnovatie in Rotterdam willen zij innovatievermogen, concurrentiekracht en toekomstbestendigheid van deze midden- en kleinbedrijven versterken. Behalve kleine ondernemers participeren de gemeente Rotterdam, brancheorganisaties, vastgoedbedrijven en enkele grootwinkelbedrijven.

 

Workshop: Laat de klant online over je spreken, Rotterdam Beste Binnenstad en nu?

workshop-klantHieronder vind je de powerpoint van Marije Brom en Iris Withuis (docenten CMI) die is gebruikt bij de workshop:

Hoe kan ik de manier waarop klanten over mijn zaak praten beïnvloeden gebruiken? Mensen praten over me, schrijven van alles online en oordelen tot in het uiterste: héél positief of extreem negatief. Wat kan ik daar als ondernemer mee? Hoe regisseer ik dat? Hoe vind en herken ik relevante ‘user generated content’ en hoe gebruik en beïnvloed ik het?

Presentatie_ondernemers

Rotterdam Beste Binnenstad en nu?

Op dinsdagavond 5 april hebben zo’n 100 deelnemers vanuit de Rotterdamse binnenstad zich verzameld op de vierde verdieping van het pand van Donner aan de Coolsingel voor de eerste bijeenkomst van Retailinnovatie in Rotterdam. Na binnenkomst komen de deelnemers meteen in het ‘testlab’ terecht, waarin ze door studenten van de opleiding Leisure Management een drietal ideeën voorgelegd krijgen om samenwerking tussen de ondernemers te versterken. Er wordt massaal gereageerd op de voorstellen en de studenten worden gevoed met ideeën om hun plannen bij te schaven.

Dagvoorzitter Rupert Parker Brady (Retaildenkers) opent de avond met de start van een korte film waarin een aantal actieve, innovatieve ondernemers uit de binnenstad aan het woord komt: https://youtu.be/lpjn8cQO4fQ Rupert bespreekt met Huib Lubbers van Citytraffic enkele cijfers over het gebied van de Rotterdamse binnenstad, in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Hieruit blijkt dat het aantal bezoekers aan de binnenstad minder hard gedaald is dan gemiddeld in Nederland en dat de Rotterdamse binnenstad relatief meer bezocht wordt midden op de dag en minder aan de randen van de dag.

Lees meer in deze PDF

Verslag bijeenkomst Retailinnovatie 5 april

Beeldmateriaal van deze bijeenkomst vind je hier (wachtwoord vereist):

Rotterdam Beste Binnenstad beeld

Stad en retail

Minor Citybranding,  Leisure Management, Willem de Kooning Academie

In de minor Citybranding staat de onderscheidende identiteit en de aantrekkelijkheid van de stad centraal. In het kader van deze minor hebben 14 studenten gedurende negen weken gewerkt aan drie verschillende opgaven op het gebied van retail, de Rotterdamse binnenstad en het merk Rotterdam. Eén ervan luidde:

  • Hoe kan tijdelijk (retail) aanbod in de binnenstad bijdragen aan de beleving van het merk Rotterdam?

Om dit vraagstuk uit te werken, pasten de studenten  verschillende onderzoeksmethoden toe: mystery visits bij al het tijdelijke aanbod, interviews met relevante stakeholders en experts, een verkennend onderzoek onder stadsbezoekers, ruimtelijke analyses, workshops en bijeenkomsten bijwonen  en uitgebreide deskresearch.

Uit de analyses bleek dat het tijdelijk aanbod in de binnenstad groeit en een sterk lokaal georiënteerd karakter heeft maar qua beleveniswaarde, herkenbaarheid en vindbaarheid nog matig scoort. De tijdelijke retail sluit goed aan bij het citylounge-beleid van de gemeente. Veel tijdelijke winkels hebben een shop-in-shop concept.  Er zijn in Rotterdam nog geen geclusterde tijdelijke winkelcentra zoals in meerdere buitenlandse steden. De grootste knelpunten voor de tijdelijke retailers zijn de wet- en regelgeving, de rol van vastgoedeigenaren, een gebrek aan samenwerking en aan intermediairs/matchmakers. Rotterdam heeft wel al een vrij brede merkidentiteit ontwikkeld, maar die is nog onvoldoende terug te vinden in het tijdelijke aanbod. Daarnaast komt het imago van de stad nog niet overeen met die merkidentiteit. Hierin zou het tijdelijk aanbod een rol kunnen spelen. Consumenten zijn zeer positief over het tijdelijke aanbod dat ze kennen en geven aan dat het de aantrekkelijkheid van een straat sterk verhoogt. Maar een groot deel van het tijdelijke aanbod kennen ze nog niet.

Het onderzoek leverde de volgende adviezen op:

  • Ontwikkel de binnenstad tot een shoppable playground met een centrale rol voor tijdelijk aanbod, waarin het merk Rotterdam een centrale rol heeft;
  • Stel één of meerdere professionele, onafhankelijke intermediairs aan die het tijdelijke aanbod vanuit een overkoepelende visie begeleiden, coördineren en stimuleren;
  • Zet alles-op-alles om de wetgeving af te stemmen op de behoefte van de binnenstad op dit moment: ontwikkel een leegstandswet zoals in Engeland en versoepel de regels voor ondernemers zelf;
  • Doe meer onderzoek naar enerzijds tijdelijke concepten in andere delen van de wereld en anderzijds naar het concept shoppable experience van Ibrahim Ibrahim (Portland, London).
illustratie uit de presentatie tijdelijke (retail)aanbod, Retaility

Future of retail

Minor Service Design, Willem de Kooning Academie

Service designers faciliteren innovatieve processen, zowel praktisch als creatief. Ze maken daarvoor gebruik van diverse ontwerpmethoden en verbinden diverse terreinen van wetenschap en techniek. In de minor Service Design (2015-2016) hebben 12 studenten van Grafisch Ontwerpen, Advertising, Leisure Managament en Productontwerpen aan een opdracht gewerkt van de Vereniging Lijnbaanakkoord. Hoe kan de Lijnbaan weer invulling geven aan het innovatieve winkelconcept waarmee het lang zo succesvol is geweest?

“De grootste uitdaging was om de invloedrijkste momenten uit de Lijnbaanbeleving boven tafel te krijgen, en we wilden weten wie de bezoekers waren en wat ze belangrijk vonden. We begonnen met een gesprekstool in de vorm van een visuele enquête waarin we mensen voorstellen deden over nieuwe gebruiksfuncties in het gebied, zoals sportlessen na sluitingstijd of de mogelijkheid tot openluchtvoorstellingen of kinderopvang.”

Met de verkregen informatie over de habitus en verlangens van de verschillende publieken ontwierpen de studenten Biek en Testlab. Biek (een Rotterdamse uitdrukking voor supertof) staat voor een project met zeecontainers – Rotterdams, stoer, internationaal – met daarin horeca, conceptstores, pop-upstores , allemaal van lokale, bijzondere kwaliteit. Test Lab brengt publiek, opdrachtgever en ontwerpers samen in een iteratief proces (inventariseren van behoeften → kansen → creatieve ideeën → testen, etc.). Met nieuwe retailconcepten en formats als resultaat. Hiervan hebben de studenten een minidocumentaire gemaakt: de Nieuwe Lijnbaan.

Service Design project Willem de Kooning Academie – Commercial Practice from 31Volts on Vimeo.

Trends in retail

Minor New Frontiers, Willem de Kooning Academie

In de minor New Frontiers (2015-2016) hebben 25 studenten Commercial Practice van de Willem de Kooning Academie de grenzen verkend van retail in de Rotterdamse binnenstad. Trends in retail ging uit van de veronderstelling dat prille signalen voor verandering vaak vroeger aanwezig zijn dan verwacht. En door nu innovatieve studenten te betrekken bij het verzamelen van zogenaamde zwakke signalen wordt als het ware een sprong in de tijd gemaakt.

Eerst verzamelden de 25 ‘trendwatchers’ ruim 700 inspirerende signalen voor een mogelijke toekomst. Deze verzameling is geclusterd tot 10 trends. Eén ervan is Prouduction, die uitgaat van de trots op het zelf maken, van de do –it- yourself cultuur. Andere voorbeelden zijn Nomadian Retail, Weconomy (1+1=3), die mensen centraal stelt in plaats van geld en Biomimicry met de natuur als inspirator en instigator van het menselijk handelen en ontwerpen, als tegenreactie op de sterk technologisch gedreven innovatiecultuur.

Trend in retail

Tot slot zijn alle verzamelde signalen in kaart gebracht, samen met inspirerende voorbeelden en vindplaatsen van de 10 belangrijke trends. Hiermee kunnen retailers van morgen naar mogelijke toekomsten navigeren. In de periode februari tot juli 2016 worden de trends in afstudeerscripties verder uitgewerkt.

Wil je toegang tot deze website shoppinglab.hr.nl? Vraag dan een toegangscode aan bij Liane van der Linden via: linla@hr.nl.