Stad en retail

Minor Citybranding,  Leisure Management, Willem de Kooning Academie

In de minor Citybranding staat de onderscheidende identiteit en de aantrekkelijkheid van de stad centraal. In het kader van deze minor hebben 14 studenten gedurende negen weken gewerkt aan drie verschillende opgaven op het gebied van retail, de Rotterdamse binnenstad en het merk Rotterdam. Eén ervan luidde:

  • Hoe kan tijdelijk (retail) aanbod in de binnenstad bijdragen aan de beleving van het merk Rotterdam?

Om dit vraagstuk uit te werken, pasten de studenten  verschillende onderzoeksmethoden toe: mystery visits bij al het tijdelijke aanbod, interviews met relevante stakeholders en experts, een verkennend onderzoek onder stadsbezoekers, ruimtelijke analyses, workshops en bijeenkomsten bijwonen  en uitgebreide deskresearch.

Uit de analyses bleek dat het tijdelijk aanbod in de binnenstad groeit en een sterk lokaal georiënteerd karakter heeft maar qua beleveniswaarde, herkenbaarheid en vindbaarheid nog matig scoort. De tijdelijke retail sluit goed aan bij het citylounge-beleid van de gemeente. Veel tijdelijke winkels hebben een shop-in-shop concept.  Er zijn in Rotterdam nog geen geclusterde tijdelijke winkelcentra zoals in meerdere buitenlandse steden. De grootste knelpunten voor de tijdelijke retailers zijn de wet- en regelgeving, de rol van vastgoedeigenaren, een gebrek aan samenwerking en aan intermediairs/matchmakers. Rotterdam heeft wel al een vrij brede merkidentiteit ontwikkeld, maar die is nog onvoldoende terug te vinden in het tijdelijke aanbod. Daarnaast komt het imago van de stad nog niet overeen met die merkidentiteit. Hierin zou het tijdelijk aanbod een rol kunnen spelen. Consumenten zijn zeer positief over het tijdelijke aanbod dat ze kennen en geven aan dat het de aantrekkelijkheid van een straat sterk verhoogt. Maar een groot deel van het tijdelijke aanbod kennen ze nog niet.

Het onderzoek leverde de volgende adviezen op:

  • Ontwikkel de binnenstad tot een shoppable playground met een centrale rol voor tijdelijk aanbod, waarin het merk Rotterdam een centrale rol heeft;
  • Stel één of meerdere professionele, onafhankelijke intermediairs aan die het tijdelijke aanbod vanuit een overkoepelende visie begeleiden, coördineren en stimuleren;
  • Zet alles-op-alles om de wetgeving af te stemmen op de behoefte van de binnenstad op dit moment: ontwikkel een leegstandswet zoals in Engeland en versoepel de regels voor ondernemers zelf;
  • Doe meer onderzoek naar enerzijds tijdelijke concepten in andere delen van de wereld en anderzijds naar het concept shoppable experience van Ibrahim Ibrahim (Portland, London).
illustratie uit de presentatie tijdelijke (retail)aanbod, Retaility

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *